Wykonanie wymurówki ogniotrwałej w instalacji wypalania węgla drzewnego

Wykonanie projektu wymurówki ogniotrwałej.

Wykonanie wyłożenia ogniotrwałego w palenisku oraz kanałach odprowadzających spaliny do innych elementów układu.