Wymiana wymurówki ogniotrwałej instalacji do wypalania odpadów niebezpiecznych

Demontaż elementów układu spalania, gdzie zalecono wymianę wyłożenia.
Transport na warsztat, wykucie starej wymurówki. Oczyszczenie konstrukcji stalowej elementów od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Odtworzenie wyłożenia ogniotrwałego.
Montaż poszczególnych części instalacji, przywrócenie do stanu pierwotnego.

Wyłożenie ogniotrwałe wykonane z betonu żaroodpornego.