Wymurówki ogniotrwałe

 • Wykonanie remontu okresowego instalacji do wypalania węgla drzewnego

  Wykonanie remontu okresowego instalacji do wypalania węgla drzewnego

  Wykonanie projektu modernizacji wymurówki ogniotrwałej. Demontaż wyłożenia ogniotrwałego na wysokości skorodowanej konstrukcji pieca. Wymiana cerg. Wykonanie wyłożenia ogniotrwałego na ścianach...

  Więcej

 • Wykonanie paleniska instalacji do wypalania węgla drzewnego

  Wykonanie paleniska instalacji do wypalania węgla drzewnego

  Wykonanie projektu wymurówki ogniotrwałej. Wykonanie konstrukcji żelbetowej paleniska. Wbudowanie materiałów ogniotrwałych. Wykonanie i wmontowanie konstrukcji stalowych będących elementami paleniska: szybry,...

  Więcej

 • Wymiana wymurówki ogniotrwałej w piecu szybowym instalacji do wypalania kamienia wapiennego

  Wymiana wymurówki ogniotrwałej w piecu szybowym instalacji do wypalania kamienia wapiennego

  Wyburzenie istniejącego wyłożenia ogniotrwałego. Zakup i dostawa nowych materiałów ogniotrwałych. Montaż nowej wymurówki. Ilość materiałów zabudowanych 650 ton....

  Więcej

 • Wykonanie wymurówki ogniotrwałej w instalacji wypalania węgla drzewnego

  Wykonanie wymurówki ogniotrwałej w instalacji wypalania węgla drzewnego

  Wykonanie projektu wymurówki ogniotrwałej. Wykonanie wyłożenia ogniotrwałego w palenisku oraz kanałach odprowadzających spaliny do innych elementów układu....

  Więcej

 • Wymiana wymurówki ogniotrwałej instalacji do wypalania odpadów niebezpiecznych

  Wymiana wymurówki ogniotrwałej instalacji do wypalania odpadów niebezpiecznych

  Demontaż elementów układu spalania, gdzie zalecono wymianę wyłożenia. Transport na warsztat, wykucie starej wymurówki. Oczyszczenie konstrukcji stalowej elementów od strony...

  Więcej

 • Wymiana wymurówki ogniotrwałej w piecu szybowym instalacji do wypalania kamienia wapiennego

  Wymiana wymurówki ogniotrwałej w piecu szybowym instalacji do wypalania kamienia wapiennego

  Wyburzenie istniejącego wyłożenia ogniotrwałego. Zabudowa nowej wymurówki. Ilość materiałów zabudowanych 200 ton....

  Więcej

 • Remont pieca obrotowego linii utylizacji w instalacji w Katowicach

  Remont pieca obrotowego linii utylizacji w instalacji w Katowicach

  W zakres prac wchodziło wykonanie remontu wymurówki ogniotrwałej i remont napędu pieca....

  Więcej

 • Piec szybowy Niemcy

  Piec szybowy Niemcy

  Zakres prac obejmował wyburzenie starego obmurza i montaż nowej wymurówki w piecu szybowym do wypału kamienia wapiennego. Ilość zabudowanego materiału...

  Więcej

 • Wykonanie i montaż dwóch pieców szybowych Elektrociepłownia Wałcz

  Wykonanie i montaż dwóch pieców szybowych Elektrociepłownia Wałcz

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu wymurówki, dostawę i montaż konstrukcji stalowej oraz dostawę i montaż wyłożenia ogniotrwałego dwóch pieców szybowych...

  Więcej

 • Remont pieców w zakładach drzewnych koło Torunia

  Remont pieców w zakładach drzewnych koło Torunia

  Zakres prac obejmował modernizację wymurówki w 4 kotłach na zrębki drzewne. Łączna masa zainstalowanej wymurówki to około 30 ton. Termin...

  Więcej