Wymiana wymurówki ogniotrwałej w piecu szybowym instalacji do wypalania kamienia wapiennego

Wyburzenie istniejącego wyłożenia ogniotrwałego.
Zakup i dostawa nowych materiałów ogniotrwałych. Montaż nowej wymurówki.

Ilość materiałów zabudowanych 650 ton.