Portfolio Category: Wymurówki ogniotrwałe

Wykonanie paleniska instalacji do wypalania węgla drzewnego

Wykonanie projektu wymurówki ogniotrwałej. Wykonanie konstrukcji żelbetowej paleniska. Wbudowanie materiałów ogniotrwałych. Wykonanie i wmontowanie konstrukcji stalowych będących elementami paleniska: szybry, rurociągi, kominy, barierki ochronne. Ilość wbudowanych materiałów ogniotrwałych – 100 ton/palenisko. Waga konstrukcji stalowych – 10 ton.
Więcej...