Portfolio Category: Wymurówki ogniotrwałe

Piec szybowy Niemcy

Zakres prac obejmował wyburzenie starego obmurza i montaż nowej wymurówki w piecu szybowym do wypału kamienia wapiennego. Ilość zabudowanego materiału wynosiła około 260 ton. Termin realizacji około 4 tygodnie.
Więcej...

Wykonanie i montaż dwóch pieców szybowych Elektrociepłownia Wałcz

Zakres prac obejmował wykonanie projektu wymurówki, dostawę i montaż konstrukcji stalowej oraz dostawę i montaż wyłożenia ogniotrwałego dwóch pieców szybowych do spalania paro gazów powstających przy produkcji węgla drzewnego. Masa konstrukcji stalowej około 25 ton. Masa wymurówki 120 ton. Termin realizacji całego zadania około 20 tygodni.
Więcej...