Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Sitkówka k. Kielc

W zakres naszych prac wchodziły:

- roboty instalacyjne: sieci międzyobiektowe PIX i PAX-400 mb
- rurociągi technologiczne z rur typu HOBAS 250 m
- rurociągi stalowe DN 800 - 90 m.