Budowa pompowni ścieków w Kielcach

Zakres prac obejmował kompleksowe wykonanie jednej z największych pompowni ścieków na terenie Kielc.

Zamontowaliśmy zbiorniki retencyjne KWH PIPE 5 szt. x 32 m3, pompownie o wydajności 6 m3/min, 3 separatory, 15 studni.

Zadanie obejmowało również:
- montaż 170 m wodociągu z rur żeliwnych DN 110 Saint-Gobain
- montaż kanalizacji DN 300 PEHD
- zagospodarowanie terenu: ogrodzenie betonowa, zieleń, droga, chodniki

Zadanie wyjątkowo trudne ze względu na wysoki poziom wody gruntowej, większość prac wykonywano przy użyciu igło filtrów.

Termin realizacji 6 miesięcy.