Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach

Zakres prac:
Sieci międzyobiektowe z rur nierdzewnych, PE, PEHD.
Montaż pompowni na wodę technologiczną.
Instalacja napowietrzania w reaktorach biologicznych.
Montaż pomp i mieszadeł za obiekt technologicznych.