Modernizacja żelbetowego zbiornika retencyjnego na Oczyszczalni Ścieków Busko Zdrój

Zakres prac obejmował przebudowę 4 osadników wtórnych na 4 reaktory biologiczne na Oczyszczalni Ścieków Siesławice,
przebudowę reaktora biologicznego na zbiornik retencyjny V=4000m3.

Wylano 2450 m3 betonu, w większości ściany łukowe (RONDA) oraz słupy i balkony.
Zazbrojono około 124 tony stali.