Modernizacja konstrukcji podpierającej taśmociąg nawęglania ciepłowni

Modernizacja konstrukcji podpierającej taśmociąg nawęglania na terenie ciepłowni.
W ramach zadania wykonany został demontaż starej konstrukcji oraz montaż nowej konstrukcji stalowej taśmociągu wraz z opierzeniem (około 7,5 tony).