Budowa stacji podtrakcyjnej w Pląskowicach

W ramach największego w historii polskiej energetyki kolejowego projektu modernizacji układów zasilania MUZa realizowanego przez PKP Energetyka nasza firma jako podwykonawca od maja do października 2015 r. wykonywała roboty budowlane na stacji podtrakcyjnej w Pląskowicach. Zakres prac obejmował budowę budynków technologicznych dla PKP Energetyka i PKP ( stacja dzielona) oraz konstrukcje żelbetowe rozdzielni napowietrznych 110KV . Całe zadanie jest częścią projektu modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej (linia nr 4) i związane bezpośredni ze zwiększeniem prędkości kursującego na tej trasie pociągu Pendolino.