Wymiana wymurówki ogniotrwałej w piecu szybowym instalacji do wypalania kamienia wapiennego

Wyburzenie istniejącego wyłożenia ogniotrwałego. Zabudowa nowej wymurówki.
Ilość materiałów zabudowanych 200 ton.