Wykonanie remontu okresowego instalacji do wypalania węgla drzewnego

Wykonanie projektu modernizacji wymurówki ogniotrwałej.

Demontaż wyłożenia ogniotrwałego na wysokości skorodowanej konstrukcji pieca. Wymiana cerg. Wykonanie wyłożenia ogniotrwałego na ścianach i stropie pieca szybowego.