Wykonanie paleniska instalacji do wypalania węgla drzewnego

Wykonanie projektu wymurówki ogniotrwałej.

Wykonanie konstrukcji żelbetowej paleniska. Wbudowanie materiałów ogniotrwałych. Wykonanie i wmontowanie konstrukcji stalowych będących elementami paleniska: szybry, rurociągi, kominy, barierki ochronne.

Ilość wbudowanych materiałów ogniotrwałych – 100 ton/palenisko.

Waga konstrukcji stalowych – 10 ton.