Specjalistycznego typu roboty instalacyjno – montażowe

W okresie naszej 10 letniej działalności wykonaliśmy szereg drobniejszych, lecz bardzo ciekawych prac montażowych:

  • Przenieśliśmy instalacje pieca prażalniczego do produkcji orzechów arachidowych w zakładach spożywczych.
  • Wykonaliśmy operacje podnoszenia 80 tonowych pieców.
  • Przesunęliśmy 90 tonowy fundament żelbetowy o 1,6 m.
  • Montowaliśmy roboty w Centrum Laserowym Politechniki Świętokrzyskiej.
  • Wykonywaliśmy montaż wielu urządzeń na oczyszczalniach ścieków np.: sitopiaskowniki, stacje zlewcze, prasy osadu.
  • Montowaliśmy instalacje zaplecze laboratoryjnego Wytwórni Mas Asfaltowych.