Piec szybowy Niemcy

Zakres prac obejmował wyburzenie starego obmurza i montaż nowej wymurówki w piecu szybowym do wypału kamienia wapiennego.

Ilość zabudowanego materiału wynosiła około 260 ton.

Termin realizacji około 4 tygodnie.