Modernizacja zbiorników na oczyszczalni ścieków Busko Zdrój

Zakres prac:
Prace projektowe.
Roboty żelbetowe: 450 m3.
Roboty izolacyjne: 2800 m2.
Konstrukcje nierdzewne pomostów obsługowych 4,0 tony.